Nguyên tắc, điều kiện nào cần tuân thủ khi tách thửa đất, hợp thửa đất theo Luật Đất Đai 2024?

 Nguyên tắc, điều kiện nào cần tuân thủ khi tách thửa đất, hợp thửa đất theo Luật Đất Đai 2024?

– Luật Đất đai năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1/8 tới, quy định rõ về các nguyên tắc và điều kiện tách thửa, hợp thửa đất.
– Luật Đất đai năm 2024 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2024. Điều 220 của luật đã quy định các nguyên tắc và điều kiện về việc tách thửa đất, hợp thửa đất.

Luật Đất Đai thay đổi từ ngày 1/8/2024
Luật Đất đai năm 2024 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2024. KHOXUONGDEP.COM.VN

– Theo đó, theo Khoản 1 của Điều 220, quy định việc tách thửa đất, hợp thửa đất phải đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện sau đây:
+ Thứ nhất, thửa đất phải có một trong các loại giấy chứng nhận sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
+ Thứ hai, thửa đất vẫn còn trong thời hạn sử dụng đất.
+ Thứ ba, đất phải đảm bảo không có tranh chấp, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án, và không phải chịu biện pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
+ Nếu khi đất có tranh chấp, đã xác định được phạm vi diện tích và ranh giới đang tranh chấp, thì phần diện tích và ranh giới không tranh chấp của thửa đất đó được phép tách thửa đất, hợp thửa đất.
+ Thứ tư, việc tách thửa đất, hợp thửa đất phải đảm bảo có lối đi; được kết nối với hệ thống đường giao thông công cộng hiện có; và đảm bảo cung cấp nước, thoát nước và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý. Trường hợp người sử dụng đất dành ra một phần diện tích của thửa đất để làm lối đi, khi thực hiện việc tách thửa đất hoặc hợp thửa đất, không cần thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đó.
– Theo Khoản 2 của Điều 220: Trường hợp tách thửa đất, ngoài các nguyên tắc, điều kiện quy định tại Khoản 1, còn phải đảm bảo các điều kiện sau:
+ Điều kiện 1: Các thửa đất sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu phù hợp với loại đất đang sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Nếu diện tích của thửa đất sau khi tách nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách, thì cần đồng thời hợp thửa với thửa đất liền kề.
+ Điều kiện 2: Trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng một phần thửa đất, việc tách thửa cần phải đảm bảo rằng diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu của loại đất sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng. Đối với thửa đất có đất ở và đất khác, không yêu cầu bắt buộc thực hiện tách thửa khi chuyển đổi mục đích sử dụng một phần thửa đất, trừ khi người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa.
+ Điều kiện 3: Trường hợp về việc phân chia quyền sử dụng đất theo bản án, quyết định của Tòa án mà không đảm bảo các điều kiện, diện tích, kích thước tách thửa như quy định, thì không được thực hiện tách thửa.
– Tại Khoản 3 của Điều 220: Trường hợp hợp thửa đất, ngoài các nguyên tắc, điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều này còn phải đảm bảo các điều kiện sau:
+ Điều kiện 1: Việc hợp nhất các thửa đất phải đảm bảo cùng mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất và hình thức trả tiền thuê đất, trừ khi hợp toàn bộ hoặc một phần thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất, hoặc khi hợp nhất thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất với thửa đất có đất ở.
+ Điều kiện 2: Trong trường hợp các thửa đất khác nhau có mục đích sử dụng đất khác nhau, thời hạn sử dụng đất khác nhau, và hình thức trả tiền thuê đất khác nhau, thì cần thực hiện đồng thời các thủ tục như chuyển đổi mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, và thay đổi hình thức trả tiền thuê đất để đạt được sự thống nhất theo quy định của pháp luật.
– Ngoài ra, theo Khoản 4, Điều 220 của Luật Đất đai 2024, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ căn cứ vào các quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 của Điều này, các quy định khác của pháp luật có liên quan, cũng như các phong tục, tập quán địa phương để quy định chi tiết về điều kiện, diện tích tối thiểu cho việc tách thửa đất và hợp thửa đất đối với từng loại đất.

KHOXUONGDEP.COM.VN – Đơn vị công ty chuyên dịch vụ bất động sản công nghiệp & khu công nghiệp
KHOXUONGDEP.COM.VN – Đơn vị công ty chuyên dịch vụ bất động sản công nghiệp; khu công nghiệp

KHOXUONGDEP.COM.VN – Đơn vị công ty chuyên dịch vụ bất động sản công nghiệp & khu công nghiệp, như: Tư vấn đầu tư, tư vấn pháp lý dự án; môi giới mua bán cho thuê kho xưởng; phân phối dự án nhà xưởng, đất công nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp khu vực Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Miền Tây, Miền Nam và các tỉnh thành khác.

Công Ty TNHH tư vấn đầu tư Kho Xưởng Đẹp
🌐 Website: www.Khoxuongdep.com.vn
– Xem Facebook : Kho Xưởng Đẹp.com.vn
– Xem Youtube tại : Kho Xưởng Đẹp
– Xem TikTok: Kho Xưởng Đẹp
☎️ Hotline/ Zalo: 0909161824 / 0901626248