Huyện Bình Chánh dự kiến triển khai một khu công nghiệp Y – Dược với diện tích lên đến 338ha.

Sở Y tế TP.HCM đã gửi đề xuất đến UBND TP.HCM về việc đưa khu công nghiệp Y – Dược nằm tại Thành phố vào danh sách các dự án trọng điểm được kêu gọi đầu tư.

bản đồ huyện Bình Chánh
Bản đồ quy hoạch: Huyện Bình Chánh

Dựa vào thông tin từ Sở Y tế, khu công nghiệp chuyên ngành Y – Dược dự kiến sẽ được thiết lập tại Lê Minh Xuân 2, với tổng diện tích là 338ha, và nằm tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Khi thành lập khu với chức năng là trung tâm nghiên cứu, phát triển, và đổi mới sáng tạo về y dược, sẽ tập trung vào các phân khúc kỹ thuật cao bao gồm công nghệ sinh học, các loại thuốc chuyên khoa đặc trị, sản phẩm thuốc công nghệ cao như thuốc điều trị ung thư và các sản phẩm y tế cao cấp như các chế phẩm huyết tương. Ngoài ra, khu này cũng sẽ sản xuất các sản phẩm y sinh, sản phẩm dành cho xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe.

Vào ngày 13/9/2023, Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế đã tổ chức một cuộc làm việc với Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, cùng với Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố tại Sở Y tế TP.HCM. Cuộc họp này nhằm thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc thành lập khu công nghiệp chuyên ngành Y – Dược.

Theo Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 17/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đã được phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, với tầm nhìn đến năm 2045. Danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư bao gồm một dự án Khu công nghiệp tại miền Nam hoặc miền Trung với nội dung “Xây dựng mới cơ sở hạ tầng khu công nghiệp thu hút các nhà đầu tư FIE chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc phát minh, thuốc generic có dạng bào chế công nghệ cao vắc xin, sinh phẩm y tế, thuốc sinh học giá trị kinh tế cao” trong thời gian từ năm 2021-2030.

Việc hình thành khu công nghiệp chuyên ngành Y – Dược phù hợp với định hướng của Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, và tầm nhìn đến năm 2045.

Về dự thảo “Đề án phát triển công nghiệp dược trên địa bàn thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Sở Y tế TP.HCM xây dựng, lộ trình thực hiện xây dựng khu công nghiệp dược tại TP.HCM sẽ đi qua 3 giai đoạn từ năm 2022 đến 2045.
Rõ ràng, theo kế hoạch, trong giai đoạn từ năm 2022 – 2025, Thành phố sẽ tập trung vào việc xây dựng và ban hành các chính sách cơ chế liên quan đến việc quản lý quỹ đất và nguồn tài chính, đồng thời xác định các loại hình sản phẩm.

Kế tiếp, từ năm 2025 – 2030, Thành phố sẽ thực hiện giai đoạn triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu công nghiệp dược và từng bước đưa khu này vào hoạt động thực tế. Đồng thời, Thành phố sẽ ban hành chính sách nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư và hoạt động trong khu vực này.

Cuối cùng, trong giai đoạn từ năm 2030 – 2045, khu công nghiệp dược sẽ hoạt động theo nguyên tắc của việc đảm bảo tính kết nối và liên kết mở giữa các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp. Đồng thời, Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng của hạ tầng kết cấu trong khu vực này.

Thông tin được tổng hợp bởi Khoxuongdep.com.vn – Đơn vị chuyên dịch vụ bất động sản công nghiệp và khu công nghiệp !